Robertsfors Teater & Musik
är en del av Riksteatern.

TEATERFÖRENINGEN PRESENTERAR ÅTER EN FULLMATAD SÄSONG FÖR ALLA SMAKRIKTNINGAR.
VÄLKOMMEN TILL VÅRA FÖRESTÄLLNINGAR.


Teaterföreningens mål är att erbjuda en blandad reportear för kommunens innevånare. Föreställningarna ska spelas i de byar som kan erbjuda lokaler som fyller de krav som teatergrupperna ställer. Föreställningarnas antal brukar vara ca 20 st per år.
Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en framgångsrik teater, en turnerande nationalscen för alla. Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet.
Vår vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse. Riksteatern ska genom sin verksamhet bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati.

Biljetter köps på robertsfors.riksteatern.se

April

Har du tid

Datum: 2019-04-24

Tid: 19:00

Plats: Robertsfors, Centrumhuset

Biljettinfo: Årsmötesprogram

Maj

Vårkonsert med Renhornen

Datum: 2019-05-04

Tid: 18:00

Plats: Robertsfors, Centrumhuset

Biljettinfo: Biljetter köpes på: robertsfors.riksteatern.se eller i biljettkassan

Boka
Oktober

Barnen

Datum: 2019-10-02

Tid: 19:00

Plats: Robertsfors, Centrumhuset