Robertsfors Teater & Musik
är en del av Riksteatern.

TEATERFÖRENINGEN PRESENTERAR ÅTER EN FULLMATAD SÄSONG FÖR ALLA SMAKRIKTNINGAR.
VÄLKOMMEN TILL VÅRA FÖRESTÄLLNINGAR.


Teaterföreningens mål är att erbjuda en blandad reportear för kommunens innevånare. Föreställningarna ska spelas i de byar som kan erbjuda lokaler som fyller de krav som teatergrupperna ställer. Föreställningarnas antal brukar vara ca 20 st per år.
Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en framgångsrik teater, en turnerande nationalscen för alla. Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet.
Vår vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse. Riksteatern ska genom sin verksamhet bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati.

Biljetter köps på robertsfors.riksteatern.se

Mars

FRANKENSTEIN

Datum: 2019-03-13

Tid: 19:00

Plats: Robertsfors, Centrumhuset

Biljettinfo: Biljetter köps på nätet. robertsfors.riksteatern.se

Boka

När prinsen kom till byn

Datum: 2019-03-23

Tid: 15:00

Plats: Ånäset, Tingshuset

Biljettinfo: Biljetter säljes på nätet. robertsfors.riksteatern.se och i biljettkassan.

Boka

Leva livet!

Datum: 2019-03-29

Tid: 19:00

Plats: Robertsfors, Centrumhuset

Biljettinfo: Biljetter köps på nätet. robertsfors.riksteatern.se

Boka
April

Sällskapsrummet

Datum: 2019-04-11

Tid: 19:00

Plats: Robertsfors, Centrumhuset

Biljettinfo: Biljetter köps på nätet. robertsfors.riksteatern.se Ordinarie biljettpris 200 kr

Boka
Maj

Vårkonsert med Renhornen

Datum: 2019-05-04

Tid: 18:00

Plats: Robertsfors, Centrumhuset

Biljettinfo: Biljetter köpes på: robertsfors.riksteatern.se eller i biljettkassan

Boka